شاهنامه با گردآفرید – جادوی ساوه شاه بر لشگر بهرام چوبین

بخش دویست و هفتاد و هفت : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی