کوچ ایرانیان قسمت سیزدهم یکشنبه 15 دی

در این قسمت از کوچ ایرانیان به مناسبت شانزدهم دی ماه سالگرد نخست وزیری دکتر بختیار که عمری سی و هفت روزه داشت و همچنین بودن در آستانه سی و پنجمین سال وقوع انقلاب نگاهی به تاریخ خواهیم انداخت و مروری می کنیم بر مصاحبه اختصاصی علی لیمونادی با دکتر بختیار، همچنین در ادامه برنامه گفتگویی خواهیم داشت با خانم کیان کاتوزیان همسر دکتر حاج سید جوادی فعال سیاسی و نویسنده که در برنامه های پیشین پای صحبت های ایشان نشسته ایم. خانم کیان کاتوزیان در سال های زندگی در غربت دو کتاب منتشر کرده اند به نام های از سپیده تا شام که به مسائل قبل از انقلاب پرداخته است و از کجا تا نا کجا که مصائب کوچ بزرگ ایرانیان را مورد بررسی قرار داده است. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود