001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سازهای ناکوک گوش نواز نیستند – بخش بیست و چهارم

ویژه برنامه سازهای ناکوک گوش نواز نیستند از  تلوزيون ایران فردا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب

 

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. امروز سی ام ماه اردیبهشت و فقط یک روز دیگر تا پایان اردیبهشت…

در این شماره از برنامه تفسیر خبر چون دوشنبه شب های پیشین ابتدا نگاهی خواهیم داشت به موارد دیگری از نقص حقوق انسانی در جمهوری اسلامی  و پس از آن…