شاهنامه با گردآفرید – بهرام چوبین و ارتش دوازده هزاری

بخش دویست و هفتاد و پنج : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی