001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

کوچ ایرانیان ۱۶۱ – مروری بر چهل سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان  گفتگویی خواهیم داشت با دکتر علی رضا نوری زاده. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی