از هر دری سخنی قسمت هفتادم

گزارشگران بدون مرز در نشستی در جمع خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی اعلام کرد یک میلیون و هفتصد هزارپرونده دولتی را از داخل ایران دریافت کرده که چون دولتی است غیر قابل تکذیب و شامل فهرست محاکمات و زندانی ها اعدام شدگان، ناپدید شدگان و اطلاعات کاملا سری بوده که بسیاری تا کنون از اذهان عمومی دور نگه داشته شده بود

یوتیوب