001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

آن سوی خبر با دکتر علی رضا نوریزاده پنجشنبه 12 دی ماه

در این شماره از آنسوی خبر همچون روال پیشین ابتدا نگاهی میکنیم به مهمترین رویدادهای خبری بیست و چهارساعت گذشته و سپس می پردازیم به توضیح و تفسیر اخبار از دریچه نگاه دکتر علیرضا نوریزاده . با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

یوتیوب دانلود

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید