تفسیر خبر سه شنبه ۲۳ بهمن

در این شماره از برنامه تفسیر خبر نگاهی خواهیم داشت به:
ایران با جمهوری اسلامی به کجا میرود و برای برون رفت از وضعیت کنونی و جلوگیری از صدور فحشا و بیکاری و اعتیاد و مشکلات دیگری که در ایران جاری است و مردم ایران بر آن اشراف و آگاهی دارند چه باید کرد ؟؟
میهمانان این شماره از برنامه تفسیر خبر آقایان رضا تقی زاده کارشناس نفت ومسائل سیاسی و کورش زعیم رهبر جبهه ملی ایران در داخل ایران

چالنگی :اگر بخواهید یک شمای کلی به ما بدهید و تحویل گرفتن دلار ۷ تومان در انقلاب و رساندنش به قیمت امروزی که بالای ده هزار تومان است این نمودار چه سخنی برای تاریخ چهل ساله ما دارد؟

تقی زاده :یقیناً یکی از نماد های وضع موجود مردم ایران است و اینروزها مد است وقتی که صحبت از ورشکستگی یک حکومت سیاسی را که در رسانه ها مطرح میشود میبینیم مقایسه میکنند با خود آن حکومت ، و اشاره میکنند به وضعیت پیش از انقلاب و زندانیان سیاسی و مجلس های فرمایشی و روزنامه هایی که به اجبار به سکوت رفته بودند و غیرو..وقتی صحبت تفاوت مثبت گذشته با وضعیت بعد از انقلاب میشود این کوتاهی صورت میگیرد این تاسف بار است ولی بخشی از برنامه سازماندهی شده است که سیاه نمایی های جمهوری اسلامی را در پس کوتاهی های حکومت گذشته قرار بدهند چون به مناسبت چهلمین سال انقلاب است آنچه که انقلاب به سر مردم آورده است پنهان بکنند و میگردند از زوایایمختلف و آرشیو های فراموش شده مطالبی را در میآورند و آنها را به جای کاستی های این حکومت به نمایش میگذارند ، همین دو سه روز پیش من نواری را از سخنان شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوره پادشاهی ایران میدیدم که میگفت در دورانی که فساد همه جا را گرفته بود و در دورانی که همه مدعی بودند ایران را ژاپن خواهند کرد و بعد نتیجه گیریش این بود اینها اباطیل بود دلم میخواست شاپور بختیار زنده بود و میگفتم آنها اباطیل نبود واقعیت بود .شما امروز صحبت از دلار میکنید اجازه بدهید یاداوری  بکنم، ۴۱ سال قبل ریال را در هر فروشگاه اروپا و هر نقطه ای از دنیا به بانک میرفتید در کنار قدرتمندترین های دنیا قرار داشت ایرانی که شما آنرا فکسنی و مردنی ورسیدن آنرا به ژاپن را اباطیل فرض میکنید. با چه مقایسه عددی و شهامتی ؟ یکسال و نیم قبل از انقلاب آمار سازمان ملل است که حاکی از ۱۴/۵ در صد رشد اقتصادی ایران است، اینها را دولت هویدا و آموزگار نمیگویند، سازمان ملل میگوید همین سازمان مللی که حالا آمار جمهوری اسلامی را هم مشخص میکند. چهل سال قبل یک دلار آمریکا ۷ تومان بود و همه دنیا این را میدانستند و حالا بعد از چهل سال ۱۵ هزار تومان قیمت خرید یک خانه یا یک پیکان را در آن زمان باید بابت یک دلار بدهید، این ورشکستگی اقتصادی است . چرا ما نباید به پای ژاپن میرسیدیم وقتی که رشد اقتصادی قوی داشتیم و یکی از هفت پشتوانه  طلای دنیا را داشتیم و چرا باید ماله دست میگرفتیم و هر آنچه که پیش از انقلاب رد میکردیم و سیاهیها را بزرگ میکردیم و تمام نگاهمان به سیاهی های گذشته باشد سقوط ریال پول ملی ما نماد سقوط اقتصادی ماست در عرض چهل سال گذشته و این حکومت که با شراکت چپ ها و لیبرالها که حالا خودشان را نفی میکنند به این روز رسیده است.

چالنگی :پس چرا انقلاب شد و مثال کره جنوبی زده میشود کره جنوبی  تنهادر مسیر تکنولوژی حرکت نمیکرد یا بالابردن سطح تکنولوژی و گاهاً در مسیر سیاسی هم حرکت میکرد شما تفسیرتان از چرایی انقلاب چیست؟ عوامل خارجی ، بی عدالتی، سیری ، گرسنگی ، علت چه بود؟

زعیم: فقط یک علت داشت انقلاب آنهم خفقان سیاسی بود و اجازه تشکل به احزاب را نمیدادند آنروزها حزب هایی وجود داشتند که بر عکس حالا اعضایشان شخصیت های مطرح جامعه بودند و اینها اجازه نداشتند ویک خفقان بسیار سنگینی بود و میترسیدندو از دو حزب،ایشان به یک حزب تبدیل کرد سیاست  انتخابات ایران را، و انتخابات در آن زمان هم تقریبا میشود گفت مسخره بود و از نظر سیاسی مردم راضی نبودند و از نظر اقتصادی هم ، و  آزادی بیان وجود نداشت . همچنین جو نشان میدهد که نه مجلس آزاد بود و نه فعالیت احزاب سیاسی آزاد بود ولی از نظرات دیگر ما جزو پیشرفته ترین کشور های جهان بودیم ،و تورم ما سه دهم درصد بود و ریال ما ارزش داشت و هر فروشگاهی که میرفتم ریال میدادم و بقیه اش را دلار یا پوند میدادند و ما بعد از ژاپن پیشرفته ترین کشور در آسیا بودیم، زمانی رئیس جمهور کره که به ایران آمد به شاه میگوید ما آرزویمان اینست که مثل شما بشویم و کارخانه ایران ناسیونال را را هم به ما بدهید تا صنعت خودروسازیمان را راه بیندازیم.

چالنگی: ببینید از این نمونه ها بسیار میشود گفت پرسش من اینست در ایرانی که به چنین وضعیتی بوده جوان امروز ممکن است بپرسد چرا انقلاب شد؟

زعیم : انقلاب واقعی که آغاز شد تظاهرات ملی برای نجات از خفقان سیاسی بود ولی همان تظاهرات ملی تقریبا تبدیل شد و عوامل خارجی بود که من نمیتوانم بگویم ولی همه میدانند و فاش شده است که یک حکومت مذهبی برقرار بشود و بعنوان یک سد از پیشرفت سیاسی شوروی عمل بکند ولی اختیار از دست گروه های ملی مانند جبهه ملی خارج شد و چیزی بر سرمان آمد که اصلا انتظارش را نداشتیم ، درست است که عده ای فکر میکردند که میتوانند بخش مذهبی را به مساجد بفرستند کمک کردند و همراه شدند ولی واقعیت اینست که اختیار از دستشان رفته بود و بخواست خودشان مخواستند غیر مستقیم برسند که تلاش عبثی بود.
با ما باشید و برنامه تفسیر خبر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو