001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

ایران و جهان در سالی که گذشت چهارشنبه 11 دی

ایران و جهان در سالی که گذشت را با هم مرور می کنیم با گزیده ای از برنامه های پیشین. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود