001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

کوچ ایرانیان ۱۶۰ – مروری بر چهل سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان  گفتگویی خواهیم داشت با دکتر محمد حسین صدیق یزدچی. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی