پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۸ بهمن

این برنامه از پنجره ای رو به خانه پدری  را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده  آغاز می نماییم . سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با  مسائل مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت و نظر ایشان را جویا خواهیم شد.دکترنوری زاده : همه ما دیروز نشستیم و به سخنان آقای ترامپ گوش کردیم و من داشتم خانم پلوسی رئیس کنگره رو نگاه میکردم که قبلا هم در زمان کلینتون بود و این چهره با شنیدن اظهارات آقای ترامپ واکنش نشان میداد تنها یک جایی بود که وقتی آقای ترامپ اظهار خوشحالی کرد از اینکه تعداد نمایندگان بیشتر شده از زنها ایشان بلند شد و خواهران نماینده اش رو تشویق کرد بلند شوند ولی در موارد دیگر نشسته بود و سنگین گوش میکرد خود شما ارزیابی کلی ، الان چهار تا رئيس جمهور شده که شما نطق هایشان را میبینید و آنجا هستید نظرتان چیست؟دکتر سازگارا:الته سه تا رئیس جمهور دیدم ، خانم پلوسی یک زور آزمایی با آقای ترامپ کرده بودند بر سر دیوار و برنده هم شدند و ترامپ عقب نشینی کرد و دولت را بسته بود گروگان گرفته بود و یک هفته این نطق را عقب انداخت چون به دعوت رئیس مجلس نمایندگان میرود و در مجلس سخنرانی میکند و خانم پلوسی وایساده بود و میگفت نمیشود به مجلس بیایید در نتیجه یک مشت انداختنی با هم در صحنه سیاست واشنگتن داشتند منتها خوب سیاست در واشنگنتن ضمن اینکه گاهی به شدت خشن میشود و زدو خورد دارد دوتا خاصیت خوب دارد برای ما ، خاصیت اول اینکه رو است و شفاف است ، یعنی در معرض افکار عمومی است برای اینکه اینجا آزادی بیان و مطبوعات واقعاً حدو مرزی ندارد و قانون اساسی آمریکا مطلق آزادی بیان را تضمین کرده ودر نتیجه هر اتفاقی در واشنگتن بیفتد در عرصه مطبوعات میآید و مردم در جریانند آنجور نیست که اون پشت  گلوی همدیگر را بگیرند و سرتا پا فساد باشد ،ممکن است کارهایی بکنند که پنهان باشد ولی دیر یا زود  درز میکند و به افکار عمومی میآید.
نکته دوم اینست که یک بلوغ سیاسی هم آدم میبیند در اینجا هرچقدر که باهم دعوا بکنند این دوتا حزب اما در مطالب ملی و تعارفات سیاسی که میرسد آنجا با هم دست دوستی میدهند و پای امریکا و منافع ملی آمریکا که وسط بیايد متحد میشوند این دومی بنظر من مهم است و هردو اینها در عرصه رقابتهای سیاس در ایران غایب است بسیاری در زد و بند های سیاسی پشت پرده انجام میشود و مردم اصلا در جریان نیستند و کثافتکاریهای سیاسی میشود که مردم نامحرم هستند و اول باید از فلان وزارتخانه خارجی بشنود که اتفاق افتاده و گاهی شما میبینید اصل خبر را به مردم نمیدهند و بیانیه میدهد وزارت امور خارجه و فحش میدهد به سازمان ملل یا یک کشور که تازه مردم میفهمند که خبری شده و تازه در جریان قرار میگیرند.
دوماً اینکه وقتی اختلافات سیاسی هستش گاهی حدو مرزی ندارد یعنی تا پای قربانی کردن منافع ملی براحتی پیش میروند بهر حا مجلس نمایندگان نطق سالیانه اش و مهمترین نطق هم هست معمولا همراه است با اینکه حزب رئیس جمهور دائماً بلند میشوند و دست میزنند و آن یکی حزبی ساکت مینشینند مگر در مواقعی که توافقی دارند ، آنچنان که گفتید در مورد زنان ، آقای ترامپ نطقش از دوسه روز قبل در مطبوعات مطرح بود و معلوم بود که چه خواهد گفت، خوب سعی کرد مواضع خودش را در داخل آمریکا را دوباره تکرار بکند و اقتصاد آمریکا را که در بهترین وضع هستش را مطرح بکند  و روی مسئله دیوار که حالا حرفش را عوض کرده بیشتر از مهاجرین به جنایتکاران برده که قاچاق مواد مخدر از مرز ها میآید که بی وجه هم نیست البته ، اینها را مطرح کرده و روی این طبل کوبید و این انتخابات نوامبر گذشته به ترامپ نشان داد که زنان آمریکا که نیمی از جمعیت آمریکا هستند ناراضی هستند و واقعاً مجلس نمایندگان برنده اصلیش زنان آمریکا بوده اند برای اینکه هم تعداد زیادی از کاندیداهای زنان رای آوردند و هم با شور و حرات در سراسر آمریکا شرکت کردند و به حزب مخالف ترامپ رای دادند،این زنگ خطری برای آقای ترامپ است و یک چشمش هم به ۲۰۲۰ است برای ریاست جمهوری دور دوم بنابراین سعی کرد که به زنان آمریکا هم یک خوشامدی بگوید و بدوزد این شکافی را که با رای دهندگان زن در آمریکا پیدا کرده است.
بهر حال مسائل داخلی آمریکا بخش اصلی نطق ایشان بود اما در حوزه سیاست خارجی دو سه نکته اساسی داشت که الان چالش های جدی سیاست خارجیش است ، یکیش مسئله کره شمالی است که گفت دور دوم مذاکرات آخر فوریه با رهبر کره شمالی برگزار خواهد شد و یکیش مسئله ونزوئلا ست ، میدانید که در ونزوئلا بجایی رسیده است که کلوپ دیکتاتورها در یک طرف روسیه و کره شمالی و جمهوری اسلامی و کوبا و بولیوی یکطرف ایستاده اند و دنیای آزاد یکطرف و داخل ونزوئلا هم صف آرایی در خیابانها بین دو طرف شده و وزنه وسط ارتش است که ببینیم کی ریزش میکند از پشت حکومت مادورو  به کنار میرود و آمریکا سفت و محکم ایستاده و با همسایه های ونزوئلا هم جوری هماهنگ کرده که بتوانند آقای گوآیدو و سمت مردم ببرند. دکتر نوری زاده :اگر دقت بکنید مثل انتخابات زیمبابوه در آنجا حداقل یک دوره انتخابات را قبول نکردند و بازی در آوردند یا در مورد افغانستان هم همینطور انتخابات دچار بحرانی شد این مورد خاص که رئیس سنا بر پایه قانون اساسی بیاید بعنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد بکند یک قانون تازه ای است که میتواند در خیلی از کشور ها از جمله در ایران عملکرد داشته باشد الارغم اینکه حکومت ایران سرکوبگریش بیشتر از ونزوئلا است اما در نهایت مقامات جمهوری اسلامی این پیش بینی را کرده اند شما نظرتان چیست:دکتر سازگارا: ببینید دوتا اصل در قانون اساسی ونزوئلا هست که آقای گوآیدو هم به آن استناد کرده است که انتخابات وقتی مجلس تایید نمیکند و بدلیل قلابی بودن و تقلبات آنوقت رئیس مجلس میتواند به عنوان رئیس جمهور موقت تصدی کند و ظرف یکماه رئیس جمهور واقعی انتخاب شود…………….

با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو