001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دهکده جهانی سه شنبه ۱۶ بهمن

همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با دکتر مهران مصطفوی (استاد و محقق فیزیک , تحلیل گر سیاسی). با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب