پروفایل یکشنبه 15 دی – بسیج

ذره بین پروفایل در این قسمت بر روی سازمان بسیج مستضعفین قرار گرفته است و کانون توجه خود را به این پرسش اختصاص داده که آیا بسیج تشکلی است مردمی، یا مقابل مردم؟ با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود