چمتا شنبه 7 دی – پایان پاییز

برنامه های رنگ به رنگ چمتا هم چنان چون پاییز و تقویم طبیعت پایان گرفت. در آخرین شماره پاییزی چمتا به مرور موسیقی هنرمندانی پرداخته ایم که در این فصل سر از خورجین موسیقی تلویزیونی ما در آورده اند از مایکل جکسون آمریکایی تا خولیو اسپانیایی و آکسوی ترک، پس شما هم همراه ما باشید تا به قول چمتا همراه صلح و شادی شویم و دفتر قصه های دلدادگی را ورقی دوباره بزنیم.

دانلود