زیر آسمان پاریس شنبه 7 دی

این هفته نیز با محمد رضا شاهید سفری می کنیم به “زیرآسمان پاریس”. در برنامه امروز ابتدا به دیده ها و شنیده ها خواهیم پرداخت که نگاهی است به خبرهای رسانه های فرانسه سپس شما را دعوت می کنیم به دیدن گزارشی از شب یلدا که هفته گذشته در حومه پاریس انجام شد. با ما همراه شوید واین سفر زیبا به زیر آسمان پاریس را از دست ندهید.

یوتیوب دانلود