صفحه یک چهارشنبه 4 دی

در این شماره می‌ بینید:
لغو سفر بابک زنجانی به آنتالیای ترکیه پس از شنیدن دستگیری رضا ضراب دیگر تاجر ایرانی الاصل در استانبول
روایت ابطحی معاون خاتمی در عهد اصلاحات از دلیل شکست اصلاح طلبان و پیروزی گفتمان اصلاحات