نگاه چهار شنبه ۲۶ دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم میترا جشنی (فعال سیاسی و هنرمند و نقاش و عضو تشکل نوپای فرشگرد در هلند) می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب فایل صوتی