001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

نگاه چهار شنبه ۲۶ دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم میترا جشنی (فعال سیاسی و هنرمند و نقاش و عضو تشکل نوپای فرشگرد در هلند) می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب فایل صوتی