001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پنجره ای رو به خانه پدری چهار شنبه ۲۶ دی تکرار

این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان امروز برنامه جناب آقای دکتر منوچهر فرح بخش خواهیم نشست:

دکتر نوری زاده :دکتر جان اوضاع خیلی خراب است داشتم امروز میدیدم در هر گوشه کشور یک اعتصاب و تظاهرات وجود دارد و این آقای روحانی هم با این بوجه ای که به مجلس داده و این سخنانی که در مورد پیشرفت کرده است یک ارزیابی از بوجه شما به ما بدهید خیلی مهم است که مردم نظر شما را بدانند ؟

دکتر فرح بخش: عرض کنم خدمتتان که اینروزها اینقدر در مورد بودجه صحبت میشود که تکرار مکررات است اما از زاویه ای دیگر اگر بخواهیم بودجه را بررسی کنیم اول یک تفاوتی بین بودجه سال گذشته و امسال هست و آن بردن بودجه به بیت رهبری است و این آخرین قدرت دولت هم رهبر گرفتند و بردند در بیت رهبری.
آقای نوبخت در واقع شده کیف بدست بیت رهبری، و دیگر نقشی به آن معنا ندارد و مطلب دومی که اتفاق افتاده بازی با ارقامی است که بعنوان بودجه به نهاد ها میدادند ولی جالبترش کاهش بودجه ارتش و اضافه کردن بودجه سپاه است که این معنا دار است ، تصور بر این است که جنگی در پیش نیست و بودجه ارتش را شاید بشود کسر نمود و هزینه های ارتش راکم کنند

دکتر نوری زاده : ولی خیلی به ارتشی ها برخورده است آنهایی که آنجور فداکاری در جنگ کرده اند

دکتر فرح بخش: معلوم است که بر میخورد از آنطرف افزایش بودجه سپاه تصور بر این است که اینها فکر میکنند در آینده هزینه پرسنل بالا میرود و اینها باید نیروی آماده داشته باشند و این نیروی آماده هزینه و اضافه حقوق دارد اینها هزینه کمی نیست صد و یا صدو پنجاه شهر است و آنچیزی که اینها در ذهنشان است آماده نگه داشتن این نیروها ست. بهر حال از همه اینها مهم تر نمیدانند که درامدشان چقدر است و این دولت را آچمز کرده است . ما یک درآمد داریم و آنهم درآمد نفت است و این درآمد به مملکت میاید و از این درآمد درآمد داخلی ایجاد میشود و از این درآمد داخلی است که مالیات ایجاد میشود بنابراین اگر از درآمد اصلی کم بشود درآمد داخلی کم میشود و اگر درآمد داخلی کم بشود مالیات هم کم میشود یعنی ترامپ درست دست روی دمل جمهوری اسلامی گذاشته است،. و هی دارد فشار میدهد و آنها هم دادشان در میآید و چاره ای هم ندارند، بنابراین اینکه تصورکنیم که بودجه به بیت رهبری رفته و کارشناسان آنرا بررسی کرده اند اما در نهایت این آمریکاست که میگوید ما چقدر خرج بکنیم.

دکتر نوری زاده : این رفتن بودجه به بیت رهبری با توجه به نگاهی که شما داشتید تغییراتی که دادند بر روی خدمات بوده و کم کردن و اضافه کردن و غیره …ببینید وزیر بهداشت استعفا میدهد!!؟

دکتر فرح بخش: شما یک رئیس سازمان برنامه داشتید مثل دکتر مجیدی این نوبخت کیسه کش او هم نمیتواند بشود این کارشناسان که در نهاد رهبری هم هستند همینطور ، صرفنظر از خوردن ها و بالا کشیدن ها سطح دانش پایین است.

دکتر نوری زاده : شاه چقدر دخالت میکرد در بودجه ؟

دکتر فرحبخش: اولا شاه خودش اقتصاد دان بود برنامه نویس بود آینده نگر بود و حرفی که میزد مثل این رهبر نبود و برای چند سال بعد بود و بدون غرض و مرض میگفت بنابراین صحبت هایش مستدل بود و مسئله ای که در رژیم گذشته بود مملکت برنامه ریزی شده بود یعنی شاه در چهار چوب برنامه حرکت میکرد اگر مملکتی برنامه اقتصادی داشته باشد این کارها را نمیکند. چهار تا کارشناس مینشینند و یک اظهار نظری میکنند.قرار بود طرحی بنام طرح اسفراین را پیاده بکنند دادند دست کارشناسان که بررسی کنند کارخانه ریخته گری بزنند یکی از نیازمندی های کارخانه ریخته گری آب است و طرح برای بررسی رفت و همه کارها انجام شد بعد بردند پیش تسلیمی که رئیس سازمان گسترش بود برنامه را چک کردند و گفتند آب این را از کجا میخواهید تامین کنید، توی این کارشناسان یک کارشناسی بود که خیلی هم به او اعتقاد داشتند، پاکستانی بود و طرح را پاکستانی ریخته بود و در طرح در حد یک جوی آب و نهر کوچیک تو خراسان بود و طرح بهم خورد و تسلیمی او را از اطاق بیرونش کرد . حالا شما یک همچین مدیری در سیستم فعلی پیدا نمیکنید طرح را میدهند و شروع میکنند به به به و چه چه کسی کارشناسی نمیکند.!!
دکتر نوری زاده: مثلا ما در رژیم گذشته سی تا سد داشتیم و حالا صدو نود سد داریم !!!
دکتر فرح بخش : عدد برای اینها مهم است کیفیت اهمیتی ندارد و زمان شاه اینطور نبود اگر فرصتی بشود اشاره میکنم ، شما هیچکس را پیدا نمیکنید منطق بخواند ….

با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم .

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو