001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۸ دی

این برنامه از پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا از ابتکار نماینده اردبیل در امام زاده کردن مقبره پدرش شما را باخبر خواهیم نمود آقای میرزاده نماینده اردبیل پدرش را امامزاده کرده است حالا هر کس که بوده و هر مقامی که داشته، ولی قبه و بارگاه درست کردن و مردم هم پول بریزند در آن ، و میگوید پدرم آدم خوبی بود !!!! آدم خوب زیاد داریم هشتادو اندی میلیون امامزاده باید درست کنیم ؟ همه خوب هستند شرایط محیط است که بدشان میکند و خودش هم متولی پدرش شده است !!!حالا میبینید این امامزاده ها چقدر قلابی هستند مردم اردبیل که نماینده اشان را میشناسند و میدانند که باباش کی بوده و جد و آبادش چکاره بوده اند حالا متوجه میشوید که کل داستان فریب و شارلاتانیزم و حقه بازی است.
ببینید مسئله مذهب یک مسئله شخصی است . عاشورا را که به یاد میاورد فقط عزاداری نیست.ولی کلا شما چطور تصور میکنید .این امامزاده ها چطور شما را علاج میکنند .ما یک جاهایی داشتیم مثل امام زاده داوود ، بابا مردم میرفتند باغ طوطی، تو حضرت عبدالعظیم رو قبرها پتو میانداختند و کبابی میخریدند و با یک کاسه ماست میخوردند و تفریحشان این بود. سیزده بدر سر قبر میرفتند، تفریحی نبود ، جایی نبود پارکی نبود، یک جاهایی هم مثل امامزاده داوود چون با قاطر میرفتند سفر ماجراجویی بود ، ولی این نبود که ملت به امامزاده صالح بروند و از او شفا بگیرند بیشتر جای باصفایی بود. امروز قصه جور دیگری است اگر باور به خدا داشته باشیم کسی جز خدا یاور شما نیست .آدم از خرافاتی که در گوشت و پوست و خونش جا کرده است به سختی میتواند دل بکند، سخت است!! .

دوستی میگفت روز اولی که اینها آمدند حرفی از شکنجه نمیزدند دوست ما اسماعیل بخشی گفت ما را شکنجه کرده اند، میگویند نه شکنجه نداریم ، اسمش را گذاشته اند
تعزیر ، طرف و آش و لاش میکنید بعد میگویید تعزیر بوده، شکنجه نبوده است.
آقای دکتر بهشتی کجاست بیاید ببیند که زندانی را درچه حدی شکنجه میکنند، این سید ابراهیم رئیسی که آقای خامنه ای براش خواب دیده و همین محسنی اژه ای جنایت کار و دزد و آن نیری در مراسم شکنجه هم حاضر میشدند از دیدنش لذت میبردند، چون اینها بیماران روانی هستند بیمار روانی میتواند حکم قتل بدهد، وگرنه شما یک جوان بیست ساله را که چهار تا کتاب خوانده چطور طاقت میاورید این جوان را بکشید بدون اینکه فکر کنید این جوان فردا یک مهندس و یا یک پزشک میشود. چرا این را فکر نمیکنید چون قوم الظالمین هستید ، به جهت اینکه جنایتکارید . و جمع تان در دستگاه خامنه ای جمع شده اید.
امروز حکایتی را برایتان خواهم گفت از پس پرده انتخاب شیخ صادق آملی لاریجانی به ریاست مجلس خبرگان توسط خامنه ای. ابتدا حکمی را که خامنه ای داده را برایتان میخوانم
آیت الله جناب شیخ صادق آملی لاریجانی . با توجه به نقش بی بدلیل مجلس تشخیص مصلحت نظام در اداره و قوام و استحکام جمهوری اسلامی ، تا زمانی که هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود تمام فکر خامنه ای بر این بود که مجمع یک شورای حل اختلاف بین آخوندهاست و اهمیتی ندارد مجمع را ما برای این درست کردیم وگرنه ما مجمع نمی خواهیم، هاشمی میگفت نه، مجمع باید مجلس سنای نظام باشد مجلس حل وفصل باشد. جاهایی که رژیم با مشکل اصلی روبرو میشود و از دست مجلس و قوه مجریه بر نمیآید بتواند حل کند . اما خامنه ای تمام هم و غمش کاستن از قدرت مجمع بود به معنای دیگر نمیخواست مجمع به یک رقیب دیگر تبدیل گردد. اما به لاریجانی که مینویسد چه میگوید با توجه به نقش بی بدیل مجمع از اداره و قوام و استحکام نظام ، پس مجمع نظام را اداره میکند ، دوام نظام بستگی به کار مجمع دارد و شما را به هر چه سریعتر به سامان یابی ارکان مجمع نظام دعوت میکنم.
ارکان مجمع چیست ؟ ولی فقیه ، رئیس جمهوری ، پارلمان ، قوه قضاییه ، نماینده سه قوه هم که هستند . حال او باید چکار بکند ؟ مجمع در این دوره مسئول تغییرات مهم و اساسی در تغییر ساختار آن نهاد موثر و مهم نیز میباشد و این وظایف را به عهده شما میگذارم .

اولاً این حکم نشان میدهد که خامنه ای در صدد تغییر آقای لاریجانی در قوه قضاییه نیست ، یکی اینکه سید ابراهیم رئیسی آنقدر بدنام است، هرچند او دزد و دارای۶۳ حساب بانکی است و جرمش دزدی است ولی رئیسی خونریز است ، جنایت کار است، آدم کشی است ، محسنی اژه ای هم علاوه بر خونریزی وآدمکشی دزدی و فساد اخلاقی هم هست .
آقای خامنه ای مثل هر سر سلسله ای در واقع خود را سر سلسله آل خامنه ای میداند ،
و پیش خودش میگوید من یک سلسله را پایه ریزی کرده ام نباید بگذارم بعد از خودم برود، اما اگر در گذشته شاه عباس ۱۲ ساله را بر تخت مینشاندند ولی الان داستان فقاهت است وهر کس دو تا مویش سفید تر است جواب سلام دیگری را نمیدهد ، داستانی دارند آخوندها ؟؟!!، برای یک امامت مسجد نابود میکنند همدیگر را …………
در ادامه از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم چندین نفر در ایران شما را مطلع خواهیم ساخت و توضیحاتی تقدیم حضورتان خواهیم نمود . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو