تفسیر خبر سه شنبه ۱۸ دی : «در فردای ایران : تمرکز قدرت یا فدرالیسم»

در این شماره از برنامه تفسیر خبر نگاهی خواهیم داشت به مهم ترین موضوعات در عرصه داخلی و بین المللی و هر آنچه که به سفره مردم ایران مربوط میشود
در خوزستان همچنان اعتراضات ادامه دارد اعتراضات کارگری در جای جای دیگر ایران
همچنین در عرصه سیاسی و اقتصادی در ایران خبرهای تازه ای منتشر شده است از جمله درگیری های پنهان و آشکار فی مابین دو جناح اصلی حکومت فقیه در ایران
پیامد های اقتصادی جاری علیه برنامه هسته ای رژیم در ایران و این پیامد ها بر سفره مردم ایران چه بوده و علت و بانی آن چه کسی میباشد؟
در مناطقی دور از پایتخت چه میگذرد سربازان یا مرزبانان ربوده شده ایرانی در کجا بسر میبرند سیستان و بلوچستان همچنان با مشکل کم آبی و بی آبی روبرو است
و ابراز نظر ها بر پایه چگونگی برپایی نظامی تازه در ایران ادامه دارد میان مخالفان حکومت ایران .
میهمان برنامه آقایان دکتر رضا حسین بر فعال سیاسی و فعال در عرصه حقوق سیاسی مردمان سیستان و بلوچستان و خسرو فروهر فعال سیاسی

چالنگی: سالگرد جنبش دی ماه سال گذشته است یکسال از این اعتراضات گذشته و هنوز این اعتراضات ادامه دارد و اسماعیل بخشی خواستار این شده که وزیر اطلاعات با آنها مناظره کند میگویند شکنجه نیست و لاریجانی میگوید بعضی ها فکر میکنند زندان هتل است و نمک به زخم زندانیان می پاشد . شما این مسیر یکساله را چطور میبینید و امروز ایران از بابت اعتراضات در کجا واقع شده است؟

حسین بر : قیامی که در سال گذشته آغاز شد حاصل سالها رنج مردم ایران در اثر فقر و شکنجه و کشتار مردم توسط جمهوری اسلامی بوده است و طبیعی است که آن رنج و مشکلات هنوز ادامه دارد و بهمین دلیل هم تظاهرات ادامه دارد و بهمین دلیل هم قیامهای مردم بصورت پراکنده ادامه دارد و من فکر میکنم این تظاهرات و اعتصابات همچنان ادامه خواهد یافت تا اینکه این رنجها و درد ها پایان پیدا بکند و البته میدانید که این رنجا و درد ها با حضور جمهوری اسلامی تمام نمیشود و بنابراین قائدتاً این تظاهرات و اعتصاباتی که هست باید به هم متصل بشوند و بصورت سرتاسری و جدی تری ادامه پیداکند تا اینکه اثاث و بنیاد این نظام تغییر پیدا بکند، آنگاه این امید هست که افرادی مثل بخشی که بدون گناه گرفته میشوند و شکنجه میشوند ، به حق خود برسند، شما در نظر بگیرید که یک شرکتی وجود دارد که در اثر سوء استفاده مدیران آن شرکت که ظاهرا آن شرکت دیگر دولتی نیست بلکه سپرده اند به بخش خصوصی و بخش خصوصی حقوق این کارگران را خورده است آنوقت دلت بجای اینکه بیاید حقوق این کارگران را از مدیران آن شرکت بگیرد کارگران آن شرکت را دستگیر و شکنجه میکند و مجبور به سکوت میکند . این یکی از عجیب ترین جریاناتی است که معلوم میکند که این بخش خصوصی از خود رژیم هست و از خود نظام هست و هرکسی را که به هر دلیلی به علت تنگ دستی اعتصاب بکند میگیرد و خود رژیم اعلام میکند که دو سال است بازنشستگان حقوقشان را دریافت نکرده اند و به نظر من تظاهرات ادامه خواهد یافت و ماها که در خارج از کشور هستیم باید کوشش بکنیم که حداکثر تفاهم را در میان مردم ایران در داخل و در میان مردمان در خارج پدید بیاوریم.

چالنگی : نگاه شما به روند این یکسال اخیر و کنونی ایران را می شنویم؟

فروهر: من شاید در این زمینه با میهمان دیگر برنامه موافق باشم که نتیجه رنج ها و دروغها باث شد اینبار جنبش کارگری ایران قیامی بکند در کنار معلمان ما و نکته ای هست اینکه من طرفدار پادشاهی هستم شاید این اولین بار در تاریخ جهان باشد که کارگری بیاید در جزیره کیش هنگامی که خواسته های کارگری خودش را بیان میکند پشت سرش بر روی دیوار بنویسد جاوید شاه، و یا معلمین وقتی اعتصاب و تظاهرات میکنند و همزمان میگویند رضا شاه روحت شاد، من با صحبت های آقای حسین بر کاملا موافق هستم که ما هم باید در این سوی اتحاد خودمان را با مردم نشان بدهیم متاسفانه در خبرها داشتم که چهار سازمان جمهوری خواه اطلاعیه داده اند که قسمتی از آن را میخوانم ،ما برگشت حکومت پادشاهی را سرابی بیش نمیدانیم آقای چالنگی اگر ما با تاریخ نرویم تاریخ از ما عبور خواهد کرد اپوزیسیون ایران باید یار و یاور مردم ایران باشد و ما در اپوزیسیون رهبر مردم ایران نیستیم و من فکر میکنم جنبش دیماه که یکسال از آن میگذرد بیخود نبود و در حول و حوش فرمان رفع حجاب رضاشاه برپا شد و در زمانی که مردم ایران شاهد نابودی نام پاک ایران در صحنه سیاست ایران هستند و در زمانی که کارگران و آموزگاران حقوقشان را دریافت نمیکنند مردم ایران شروع کرده اند و آگاهیشان را نشان میدهند……….

با ما باشید و برنامه تفسیر خبر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو