صفحه یک سه شنبه 3 دی

در این شماره می بینید : گورباچف آمریکا ماجرای “ریمیل” خواندن ” ایمیل” از سوی قاضی مرتضوی به نقل از ماشاالله شمس الواعظین ا استاندار یزد در اظهار نظر عجیب: افسردگی مردم یزد به خاطر عزاداری‌های امام حسین.