سفیر دوشنبه 2 دی

در این شماره از سفیر مروری خواهیم داشت بر تاریخچه پیدایش شراب و روش ساخت آن. با ما همراه باشید و این برنامه زیبا را از دست ندهید.

دانلود