001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سفیر دوشنبه 2 دی

در این شماره از سفیر مروری خواهیم داشت بر تاریخچه پیدایش شراب و روش ساخت آن. با ما همراه باشید و این برنامه زیبا را از دست ندهید.

دانلود