دهکده جهانی سه شنبه ۱۱ دی

این برنامه را به یادبود دوستی از دست رفته و هنرمندی شهیر و برجسته تقدیم میکنیم، زنده یاد آنا جانبازیان (بالرین – استاد و طراح باله) و به گفتگویی نگاه می کنیم که چندی پیش از سفر ابدی اش با او صورت گرفته. یادش گرامی و خاطرهاش جاودانه باد

یوتیوب