001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دهکده جهانی سه شنبه ۲۷ آذر

در این برنامه همراه با فریدا صبا  گزارش تصویری از مراسم انتخاب زنان نمونه سال 2018 که در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ـ نورتریج برگزار شد خواهیم داشت با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب