صفحه یک جمعه 29 آذر

در این شماره می‌بینید : ابعاد غمبار دیگری از مرگ مادر و همسر زندانی سیاسی پیمان عارفی، اسناد جدیدی از جعفر پیشه وری در همایش سالروز نجات آذربایجان، و ماجرای برنده شدن شهروند آمریکایی در بلیط بخت آزمایی ۶۳۹ میلیون دلار و کانادایی که همه را به نهاد خیریه بخشید.