در جستجوی معنا پنجشنبه 28 آذر

درجستجوی معنا تلاش میکند که به بررسی و ریشه یابی مشکلات روانی اجتماعی امروز بپردازد و همچنین با بهره گیری و دعوت از سایر متخصصین علوم انسانی، دانشمندان، جامعه شناسان، صاحب نظران و برجستگان جامعه، راهکارهایی برای بهبود و پیشرفت ایران فردا ارائه نماید. شکاف بین نسل ها، نا هنجاری های روانی، اعتیاد، افسردگی، بحران هویت، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، مشکلات زناشویی و ارتباطی برخی از مواردی است که در این مجموعه به آنها پرداخته خواهد شد. لطفا با ما همراه باشید و لینک این صفحه را برای دوستان و آشنایان خود نیز ارسال کنید.

یوتیوب دانلود