شاهنامه با گردآفرید – تسخیر دژ سقیلا توسط نوشین روان

بخش دویست و شصت و پنج : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی