تفسیر خبر پنجشنبه 28 آذر

در برنامه امشب تفسیر خبر همچون شماره های پیشین تفسیر و بررسی خواهیم کرد آنچه را که در ارتباط با ایران و مردم ایران در عرصه منطقه و بین المللی می گذرد. در این شماره بررسی خواهیم کرد سخنان دولت کانادا را در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران که در سازمان ملل متحد مطرح می شود، کانادا تاکنون توانسته است قطعنامه های گسترده ای را در مورد نقض حقوق بشر در ایران به ثبت برساند. همچنین در باب برنامه های اتمی جمهوری اسلامی دولت کانادا مواضعی روشن و قاطعانه داشته است. با ما همراه باشید در نیمه نخست برنامه با دکتر رضا مریدی نماینده پارلمان انتاریو در کانادا و وزیر پژوهش های علمی که تلاش های گسترده ای به توجه دادن به نقض حقوق بشر در ایران در رسانه های کانادا و امریکا داشته اند و در نیمه پایانی با دکتر علی دیزایی فرمانده سابق پلیس اسکاتلندیارد در لندن خواهیم بود با پرسش آیا نژاد پرستی در کشورهای اروپایی ادامه دارد؟ همراه ما باشید و در گفتگوها شرکت کنید.

یوتیوب دانلود

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید