سفیر پنجشنبه 28 آذر

در این شماره از سفیر مروری خواهیم داشت بر تاریخچه پیدایش پنیر و ساخت آن. با ما همراه باشید و این برنامه زیبا را از دست ندهید.

دانلود