گزارش خبری سه شنبه 26 آذر

همانطور که از چند هفته پیش زمزمه هایی در رسانه های ترکیه مطرح بود مبنی بر طرح معافیت ویزای شهروندان ترکیه در سفر به اتحادیه اروپا ،سرانجام این موضوع روز دوشنبه 16 دسامبر با امضای توافنامه ای میان دولت ترکیه و اتحادیه اروپا شکل رسمی به خود گرفت

توافقنامه ای که روز دوشنبه در شهر آنکارا ،به امضای آقای معمر گولر وزیر کشور ترکیه و سیسلیا مام استروم مسئول امور داخلی اتحادیه اروپا رسید قید می کند ،دولت ترکیه متعهد است در ازای منع روادید سفر شهروندان ترکیه به اتحادیه اروپا،این کشور مهاجرین غیرقانونی که از خاک ترکیه وارد اتحادیه اروپا می شوند را در این کشور پذیرا باشد، این توافق نامه قرار است از سه سال آینده شکل اجرایی به خود بگیرد

با امضای این توافق نامه خوشحالی در گفتار دولتمردان ترکیه به خوبی نمایان بود، هرچند امضای این توافق نامه،الزاما به معنای پیوستن ترکیه به اتحادیه نخواهد بود، اما به نظر می رسد ترکیه را یک گام اساسی به آرزوی دیرینه خود یعنی پیوستن به این اتحادیه نزدیک کرده،آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیری که شخصا در مراسم این توافق نامه حضور داشت گفت:

ترکیه نمی خواهد باری بر دوش اتحادیه اروپا باشد بلکه ما می خواهیم باری از دوش این اتحادیه برداریم،

همچنین آقای داود اغلو وزیر امور خارجه در اظهار نظری گفتند :آرزوی پنجاه ساله محقق شد

ترکیه از دیر باز بویژه در دهه های اخیر همواره سکوی پرش مهاجرین غیرقانونی از خاک این کشور به اتحادیه اروپا بوده است، با امضای این توافقنامه انتظار می رود ترکیه بازنگری جدی در کنترل مرزهای خود داشته باشد و نیروی جدید و ماهر مرزی را به خدمت بگیرد، این بدان معناست که مهاجرت غیر قانونی از خاک ترکیه به اتحادیه اروپا در سالهای آینده بسیار بسیار دشوار خواهد شد

مهیستان بختیاری

خبرنگار تلوزیون ایران فردا

ترکیه

دانلود