ایران وجهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 24 آذر

با فریبا شیرازی خواهیم بود در ایران و جهان در هفته ای که گذشت. در این برنامه به مهمترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هفته ی گذشته می پردازیم. همچنین گزارش ویژه ای خواهیم داشت از برگزاری تریبون آزاد با محوریت حقوق بشر که در هفته ی گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در لندن برگزار شد. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود