ایران وجهان در هفته ای که گذشت شنبه 23 آذر

با فریبا شیرازی خواهیم بود در ایران و جهان در هفته ای که گذشت. در این برنامه به مهمترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هفته ی گذشته می پردازیم. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود