001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سازهای ناکوک گوش نواز نیستند – بخش هفدهم

ویژه برنامه سازهای ناکوک گوش نواز نیستند از  تلوزيون ایران فردا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب

 

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. دیروز بیست و سوم تیر ماه سالروز تروردکتر عبدالرحمان  قاسملو  بود، دوشنبه یا…

- پی آمدهای بیانیه ۱۴ نفر - اعتراض علیه لابی حکومت در واشنگتن میهمانان: بخش اول : آقایان زرتشت احمدی راغب و اردشیر زارع زاده بخش دوم: آقای سعید درخشندی…