یکی بود یکی نبود چهارشنبه 20 آذر

این سی‌‌ و چهارمین برنامه از برنامه `یکی بود، یکی‌ نبود` است خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. ویدئو کیلیپی که هنرمندان اهل موسیقی ایران، که کاری است شبیه کلیپی که خوانندگان سیاه و سفید آمریکا سالهای پیش در انتخابات اوباما آن را ساخته بودند بنام ` چنج یا تغییر و همین تقلید را از هنرمندان ایرانی‌ دیدم که کاش دور از شعار‌های همیشگی‌ تاثیری در زیر بنای سیستم برای رسیدن به آزادی و یا تغییر به دنبال داشته باشد… و بعد می‌‌رویم به ادامه سریال طلاق.

دانلود