تفسیر خبر ‎ پنجشنبه ۲۶ مهر

امشب در تفسير خبر خبرهاي ويژه اي خواهيم داشت از جمله در زمينه اختراعات و اكتشافات تازه ي علما،چگونه پزشكي كنيم؟
دانش آموزان اصفهاني چه مي گويند؟
و…..
ساعت٨.٣٠شبكه ايران فردا

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو