سازهای ناکوک گوش نواز نیستند – بخش پانزدهم

ویژه برنامه سازهای ناکوک گوش نواز نیستند از  تلوزيون ایران فردا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب

 

در برنامه امروز ابوالقاسم مصباحی شاهدC در دادگاه میکونوس اسرار تازه ای را از ایرانگیت و میکونوس و نقش آیت الله خامنه ای رهبر رژیم فاش میکند. با ما باشید…

برقراری روابط کامل میان اسرائیل و امارات و پی آمدهای آن میهمانان: علیرضا نوری زاده، رضا تقی زاده و منشه امیر جمعه ۲۴ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا…