001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سازهای ناکوک گوش نواز نیستند – بخش پانزدهم

ویژه برنامه سازهای ناکوک گوش نواز نیستند از  تلوزيون ایران فردا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب

 

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با  آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست…

در این شماره از برنامه تفسیر خبر نگاهی خواهیم داشت به: گسترش بحران میان تهران و واشنگتن ، بحرانی که از فردای انقلاب آغاز شد و در مراحل بعدی به…