001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دهکده جهانی سه شنبه ۱۰ مهر

در این برنامه همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با دکتر ابوالحسن بنی صدر (سیاستمدار و اقتصاددان) و همچنین سرکارخانم شعله شمس شهباز (سردبیر فصلنامه ره آورد) با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب