001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

جُنگ گفتگو – چهارشنبه ۲۸ شهریور

این هفته در پنج روز پیش رو و هفته آینده در دو روز نخست هفته بخشهایی از بحث انگیزترین گفتگوهای سیاسی سال میلادی را برای شما برگزیده ایم که در طول روزهای سفر دوست و همکارمان ماشاء الله عباس زاده، به جای صفحه یک پخش خواهد شد . در این برنامه ، گفتگو حسین باشی با تیمسار بختیاری را مشاهده میفرمایید

یوتیوب