نگاه چهارشنبه 13 آذر – قسمت سوم

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم. مهمان امشب برنامه نگاه آقای علی لیمونادی مدیر تلویزیون ایرانیان است که باایشان در رابطه با چندین سال فعالیتهای فرهنگیشان به صحبت نشسته ایم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود