001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر ‎ پنجشنبه ۲۲ شهریور

امشب در تفسير خبر ٩.٣٠تهران : اخبار ويژه از جمهوري ولايت از جمله چگونه خوردن بادمجان براي مونين نوعي عبادت است ؟
اختراع نوع جديد پاسبان در ايران
نقش ويليم شكسپير در توفان هاي شن در ايران
وخبر هاي ويژه ي ديگر
با اميد به فردائي بهتر

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو