تفسیر خبر سه شنبه 12 آذر

در برنامه امشب تفسیر خبر همچون شماره های پیشین تفسیر و بررسی خواهیم کرد آنچه را که در ارتباط با ایران و مردم ایران در عرصه منطقه و بین المللی می گذرد. با میهمانان امشب تفسیر خبر آقایان ناصر محمدی روزنامه نگار در لندن و پرویز دستمالچی کارشناس امور سیاسی با ما همراه باشید با موضوعاتی همچون دعوت به مناظره محمود احمدی نژاد به حسن روحانی و روند بیشتر نقض حقوق بشر در دوران ریاست حسن روحانی. در ادامه گزارش های تازه ای خواهیم داشت در عرصه اقتصادی و فساد مالی جمهوری اسلامی همچنین در عرصه منطقه ای، عربستان شرط عادی سازی روابط خود با تهران را عدم حمایت جمهوری اسلامی با حکومت بشار اسد اعلام کرد.

یوتیوب دانلود