تفسیر خبر دوشنبه 11 آذر

در برنامه امشب تفسیر خبر همچون شماره های پیشین تفسیر و بررسی خواهیم کرد آنچه را که در ارتباط با ایران و مردم ایران در عرصه منطقه و بین المللی می گذرد. در ادامه با میهمان امشب آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد خواهیم بود و به بررسی و تفسیر کارنامه صد روزه حسن روحانی در ارتباط با وضعیت کارگران و ناتوانی در حل مسایل اقتصادی در مقایسه با کارنامه دولت محمود احمدی نژاد می پردازیم. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید