001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سازهای ناکوک گوش نواز نیستند – بخش سیزدهم

ویژه برنامه سازهای ناکوک گوش نواز نیستند از  تلوزيون ایران فردا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب

 

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر رضا حسین بر…

آیا حکومت فقیه پایگاهی مردمی دارد؟ و نگاهی به پی آمدهای بحران اتمی حکومت فقیه برای مردم ایران میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو امشب در تفسیر خبر…