تفسیر خبر پنجشنبه ۱ شهریور

خبرهاي ويژه از جمهوري ولايت از جمله : چگونه ميلياردر شويم؟
برابري زنان و مردان در اعتياد.
رواج زبان ميخي به عنوان زبان انقلابي در ايران.
چگونه براي زدن مشت به دهان آمريكا با پا غذا بخوريم؟
كشفيات تازه ي علما درمورد چگونگي نشستن در دارالخلا
و خبرهاي ويژه ي ديگر امشب در تفسير خبر/٩.٣٠تهران
با اميد به فردائي بهتر

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو