سخنگوی دولت : کابینه حسن روحانی در سکوت خبری، رفع حصر را دنبال می‌کند.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، می‌گوید که کابینه حسن روحانی در سکوت خبری، رفع حصر از چهره‌های اصلاح‌طلب و آزادی زندانیان سیاسی را دنبال می‌کند.
آقای نوبخت در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد که روز پنج‌شنبه، هفتم آذر منتشر شد، خواستار اعتماد جامعه به وعده‌های حسن روحانی درباره گشایش فضای سیاسی در کشور شد و تاکید کرد که دولت در این مورد ترجیح می‌دهد به جای حرف زدن، عمل کند.
وی اظهار داشت: «با توجه به رويكرد دولت، هر اقدامي كه در مسائل سياسي و رفع حصر و گشايش‌هاي امنيتي و سياسي كشور مورد انتظار جامعه است، در دستور كار رييس‌جمهور قرار دارد».
حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز و از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب به سومین سال خود نزدیک می‌شود در حالی که هنوز هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهام‌های احتمالی آنها تشکیل نشده است.