گزارش ویژه تلویزیون ایران فردا از سی و هشتمین سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی

گزارش ویژه تلویزیون ایران فردا از سی و هشتمین سالروز درگذشت

محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران

قاهره 5 مرداد 1397 – 27 ژوئیه 2018

یوتیوب