نگاه جمعه 8 آذر

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.مهمان امشب برنامه نگاه جناب آقای علی لیمونادی مدیر تلویزیون ایرانیان است . باایشان در رابطه با چندین سال فعالیتهای فرهنگیشان به صحبت نشسته ایم . با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید .

یوتیوب دانلود