اخبار کوتاه روزانه جمعه 7 آبان

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی مسعود جدی با ما همراه باشید.