جایزه باشگاه خبرنگاران آلمان به پروفسور مجید سمیعی

جایزه باشگاه خبرنگارانِ آلمان، امسال به پروفسور مجید سمیعی، یکی از مشهورترین جراحانِ مغز و اعصاب در دنیا، اعطا شد.
پروفسور سمیعی، بنیانگذارِ رشته‌ای در جراحی مغز و اعصاب است که، به همین خاطر، گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان، در مراسمِ اعطای این جایزه در شهرِ هانوفرِ آلمان، پروفسور سمیعی را پیشاهنگ ابداع عملِ میکروسکوپی مغز و اعصاب، و همچنین پدرِ جراحی قاعده جمجمه، خواند.
پرفسور مجید سمیعی، متخصصِ مغز و اعصاب، متولدِ شهرِ رشت است. در ۱۹ سالگی برای تحصیل به آلمان رفت، و در ۳۲ سالگی در رشته خود استاد شد. اکنون ۳۶ سال از زمانی که وی، به درجه پرفسوری نائل آمده میگذرد، و از آن زمان تاکنون، بیش از ۶۰ جایزه بین‌المللی را، از آنِ خود کرده است.