آمریکایی‌ها از اوباما حمایت می‌کنند، افکار عمومی از جنگ خسته است

نتایج یک نظرسنجی می‌گوید اکثر آمریکایی‌ها از توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و کشورهای ۱+۵ حمایت می‌کنند و با اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران، حتی در صورت شکست این توافق بی‌سابقه، مخالف هستند. این نظرسنجی حاکی از حمایت افکار عمومی از آقای اوباما است. حسن‌نظر آمریکایی‌ها درباره باراک اوباما، رییس‌جمهور ایالات متحده، در هفته‌های گذشته به خاطر اجرای پر مساله قانون اصلاح بیمه و سلامت عمومی نزول کرده بود.